A Marrones Gestión de Residuos som experts en la gestió de tota mena de residus industrials amb els més estrictes criteris d’ecologia i eficàcia.

Garantim un servei rigorós que està avalat per certificats nacionals i internacionals.

Tramitem tot el protocol del procés, des de la recollida a través del nostre servei de contenidors de diverses capacitats i usos, fins al tractament, el reciclatge i la certificació, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte mediambiental de la indústria.

Assessorem per aportar la solució més adequada sobre qualsevol tipus de residu i el seu tractament i la nostra infraestructura pròpia ens permeten oferir el millor preu i les millors prestacions del mercat.

Per a cada necessitat, un tipus de contenidor

Disposem d’una àmplia varietat de contenidors de diverses grandàries i característiques que s’adeqüen a la freqüència, el volum i el tipus de residu que la seva indústria genera.

JUMBO M

És un contenidor d’ús industrial que disposa de tapes de seguretat per evitar que s’ompli quan no hi ha cap responsable present a les instal·lacions. És l’opció ideal per a espais reduïts gràcies a les seves mides úniques al mercat.

JUMBO L – XL

Un contenidor de gran capacitat, amb tapes de seguretat igual que el model de 3,5m3 per limitar-ne l’ús exclusivament als responsables de les instal·lacions on està sent utilitzat.

CONTENIDOR OBERT PETIT

CONTENIDOR OBERT PETIT

És un tipus de contenidor que es transporta en un vehicle portacontenidors de dimensions reduïdes per poder accedir a espais petits. Disponible en diferents capacitats. Vàlid per a tota mena de residus: fusta, plàstic, cartró, residus barrejats...

   

CAIXES

CAIXES

e 12m3 a 30m3
Ideals per a indústries que generin grans quantitats de residus.

AUTOCOMPACTADORS

AUTOCOMPACTADORS

De 12m3 a 30m3
Disposen d'un sistema elèctric de premsatge per optimitzar la càrrega i el transport.

CONTENEDORES POLIETILENO

CONTENIDORS DE POLIETILÈ

1.100 litres
Resistents a la descomposició, la humitat, la calor, els elements químics i la corrosió
 Rodes silencioses i nanses en tots els costats de la cubeta i la tapa.
 Disponibles en diferents colors per optimitzar la recollida selectiva. Certificats segons les normatives EN 840 i RAL AWB.

CONTENIDOR OBERT

CONTENIDOR OBERT

Concebut per ser transportat per un camió portacontenidors o per a buidatge per un camió recol·lector.
Disponible en diferents capacitats.
Vàlid per a tota mena de residus: fusta, plàstic, cartró, residus barrejats... Disponible contenidor i estàndard contenidor alces

CONTENIDOR HISPALEV

CONTENIDOR HISPALEV

De 8m3 a 15m3
Contenidor de gran capacitat que disposa d'una porta posterior per facilitar-ne la càrrega.

CUBICONTAINER

CUBICONTAINER

 1.000 litres
Envàs fabricat sobre palet que disposa d'una armadura de protecció i una vàlvula de sortida
Obertura superior opcional per dipositar residus sòlids.

 

BIDONS

BIDONS

De 25 a 60 litres
Els envasos i tancaments estan dissenyats de manera segura per evitar possibles pèrdues de contingut.

CONTENIDOR OBERT 2m3

 És un tipus de contenidor que es transporta en un vehicle portacontenidors de dimensions reduïdes per poder accedir a espais petits. Disponible en diferents capacitats.
Vàlid per a tota mena de residus: fusta, plàstic, cartró, residus barrejats…

CAIXES

De 12m3 a 30m3
Ideals per a indústries que generin grans quantitats de residus.

AUTOCOMPACTADORS

De 12m3 a 30m3
Disposen d’un sistema elèctric de premsatge per optimitzar la càrrega i el transport.

CONTENIDORS DE POLIETILÈ

1.100 litres
Resistents a la descomposició, la humitat, la calor, els elements químics i la corrosió
Rodes silencioses i nanses en tots els costats de la cubeta i la tapa.
Disponibles en diferents colors per optimitzar la recollida selectiva.
Certificats segons les normatives EN 840 i RAL AWB.

CONTENIDOR OBERT

Concebut per ser transportat per un camió portacontenidors o per a buidatge per un camió recol·lector. Disponible en diferents capacitats.
Vàlid per a tota mena de residus: fusta, plàstic, cartró, residus barrejats…
Disponible en 5, 7, 9 y 12m3

CONTENIDOR HISPALEV

De 10m3 a 15m3
Contenidor de gran capacitat que disposa d’una porta posterior per facilitar-ne la càrrega.

CUBICONTAINER

1.000 litres
Envàs fabricat sobre palet que disposa d’una armadura de protecció i una vàlvula de sortida
Obertura superior opcional per dipositar residus sòlids.

BIDONS

De 25 a 60 litres
Els envasos i tancaments estan dissenyats de manera segura per evitar possibles pèrdues de contingut.

Tots els residus tractats per Marrones Gestión de Residuos es troben llistats al Catàleg de Residus del Sistema Documental de Residus (SDR) de la Generalitat de Catalunya:

Veure el llistat complet de la tipologia de residus tractats:

• 01 residus de la prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments físics i químics de minerals.
• 02 residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca; residus de la preparació i elaboració d’aliments.
• 03 residus de la transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles, pasta de paper, paper i cartró.
• 04 residus de les indústries del cuir, de la pell i del tèxtil.
• 05 residus del refinament de petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó.
• 06 residus de processos químics inorgànics.
• 07 residus de processos químics orgànics.
• 08 residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d’impressió.
• 09 residus de la indústria fotogràfica.
• 10 residus de processos tèrmics.
• 11 residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgia no fèrria.
• 12 residus del modelatge i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics.
• 13 residus d’olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19).
• 14 residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els capítols 07 i 08).
• 15 residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de protecció no especificats en una altra categoria.
• 16 residus no especificats en un altre capítol de la llista.
• 17 residus de la construcció i demolició (incloent-hi la terra excavada de zones contaminades).
• 18 residus de serveis mèdics o veterinaris o d’investigació associada (excepte els residus de cuina i de restaurant no procedents directament de la prestació de cures sanitàries).
• 19 residus de les instal·lacions per al tractament de residus, de les plantes externes de tractament d’aigües residuals i de la preparació d’aigua per a consum humà i d’aigua per a ús industrial.
• 20 residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), incloent-hi les fraccions recollides selectivament.
Altres:
• Filtres d’olis.
• Fibrociment.
• Envasos contaminats.
• Valorització de cartró, plàstic, paper i fusta.
• RAEES: residus d’aparells elèctrics i electrònics, els seus materials, components, consumibles i subconjunts.
• Destrucció d’arxius.

RECICLATGE VERD, S.L.
C/ Eduard Maristany, 362
08918 Badalona (Barcelona)
Tel. +34 902 300 002 / +34 935 958 263
info@residuos.cat

 

 

Les nostres pàgines

RECICLATGE VERD, S.L.
C/ Eduard Maristany, 362
08918 Badalona (Barcelona)
Tel. +34 902 300 002 / +34 935 958 263
info@residuos.cat

 

Les nostres pàgines