Som especialistes en la gestió integral de residus industrials. Per assolir el nostre objectiu ens assegurem d’aconseguir la traçabilitat completa en la gestió de tots els residus. Amb aquesta finalitat, tramitem integralment el protocol del procés des del subministrament del contenidor fins al lliurament de la certificació final. Els residus són classificats adequadament en plantes autoritzades per la Generalitat de Catalunya per minimitzar-ne l’impacte mediambiental.

Assessorem i tramitem la recollida i la gestió de tota mena de residus segons la normativa vigent i garantim el compliment de totes les obligacions legals en aquesta matèria.

Estem associats a organismes oficials i privats relacionats amb la gestió de residus.

Som gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (Número de Gestor E-1539.15) i disposem de la certificació ISO 14001:2015 i també de la ISO 9001:2015 (en implantació).

Minimitzem el rebuig

Mitjançant la nostra maquinària, a Marrones Gestión de Residuos minimitzem el rebuig separant olis, metalls, cartró i paper, diferents tipus de plàstic, partícules fines de residus, etc. Un tant per cent elevat d’aquest rebuig es destina a combustible sòlid recuperat (CSR), per la qual cosa aconseguim que només una petita part vagi a parar a dipòsits controlats.

El nostre objectiu és optimitzar el rebuig dipositat en abocadors homologats per la Generalitat de Catalunya.

La nostra carta de presentació

A Marrones Gestión de Residuos treballem amb més de 900 clients de sectors molt diversos.

RECICLATGE VERD, S.L.
C/ Eduard Maristany, 362
08918 Badalona (Barcelona)
Tel. +34 902 300 002 / + 34 935 958 263
info@residuos.cat

 

 

Les nostres pàgines

RECICLATGE VERD, S.L.
C/ Eduard Maristany, 362
08918 Badalona (Barcelona)
Tel.+34 902 300 002 / + 34 935 958 263
info@residuos.cat

 

Les nostres pàgines