Totes les comunicacions amb l’Agència de Residus de Catalunya passaran a ser telemàtiques.

Us informen que a partir de el dia 02 d’abril del 2021, totes les comunicacions amb l’Agència de Residus de Catalunya passaran a ser telemàtiques. Els documents en paper no podran utilitzar-se, a partir d’aquesta data. Tota la documentació que acompanya a la recollida del residu: fulls de seguiment (FS), full de seguiment itinerant (FSI) o document d’identificació (DI) només podran realitzar-se a través del portal Sistema Documental de Residus (SDR).

Per això els informem per endavant que és imprescindible:

Obtenir el codi de productor, per cada centre de producció.

Tenir realitzada la NP (notificació prèvia del trasllat de residus) *.

* En el cas que el residu que li retirem sigui barreja de residus municipals 200301 abans de la data assenyalada (02 d’abril de 2021), per a la correcta gestió dels seus residus.

Si estiguessin interessats en què nosaltres gestionem algun d’aquests tràmits, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres i l’informarem de les tarifes aplicables a cadascuna d’aquestes gestions.

En el cas que vulguin vostès realitzar els tràmits han d’accedir a el portal SDR.

A partir d’aquesta data, s’hauran de signar els fulls de seguiment, de forma digital. Això s’ha de fer un dia abans o durant el dia previst de la recollida.

En els següents enllaços pot veure com signar digitalment els documents.

Signar FS – Fulles Seguiment

Signar FI – Fulles Seguiment Itinerant