A conseqüència de l’alerta sanitària del coronavirus COVID-19 totes les empreses han de prendre mesures preventives, com són el lliurament als empleats d’EPIS especials per evitar la propagació. Aquests EPI’S un cop finalitzada la seva vida útil es poden eliminar com a banal (Ler 200301).
En el cas de la construcció, aquest residu no ha de dipositar-se en els contenidors habituals, perquè han de ser derivats a un altre abocador. Marrones pot oferir a tots els clients la gestió d’aquest residu, en diferents contenidors com els exemples de les fotografies (vegeu el PDF adjunt).
Per a informació de condicions i preus no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres, els aclarirem tots els dubtes que els sorgeixin i els farem una oferta personalitzada, adaptada a les seves necessitats.
Pot fer-ho en el telèfon 902 100 625 o per e-mail ventas@marrones.cat