Presentem la imatge renovada dels nostres camions d’acord amb la nova línia de comunicació que recentment hem posat en marxa. A través de les tanques mòbils que representen els nostres vehicles volem transmetre la implicació en el respecte al medi ambient i la nostra aposta incondicional per la salut del planeta. Amb l’eslògan “Compromesos amb el seu futur”, i amb la imatge icònica de l’aigua, l’aire, la terra i la natura, volem transmetre la filosofia subjacent en les nostres accions, la nostra aportació decidida per contribuir a tenir-ne cura.