A Marrones Gestión de Residuos treballem per minimitzar l’impacte mediambiental. Del total del residu que entra a les nostres instal·lacions, només un petit tant per cent acaba en dipòsits controlats, mentre que una proporció important es recicla (paper/cartró, plàstics, porexpan, bigbag…) o es converteix en combustible sòlid recuperat.

El combustible sòlid recuperat o CSR constitueix una de les principals alternatives per a la valorització dels residus atès que constitueix una opció energètica per a indústries que fan un ús intensiu d’energia no renovable i que s’obté a partir de residus no perillosos.

Els rebutjos tenen un alt contingut energètic a causa del seu alt percentatge de paper, plàstic i fusta, per la qual cosa la transformació en un combustible alternatiu suposa una sèrie d’avantatges mediambientals i econòmics que fan més atractiva la possibilitat de dur-ne a terme la valorització energètica.